Regression til tidligere liv og Sjælerejser.

Tilbage til Forsiden

Regression
Tidligere Liv

Jeg har redet på de mongolske højsletter, været Nonne i Nord Italien , Vinbonde i Spanien, Præstekone i Sverige, Faraos hustru i Ægypten, Adelig i England,  Geisha i Japan, Squaw i Nord Amerika, levet lykkeligt dybt inde i skovene i Frankrig, været Aboriginal i Australien, haft en del bondekoneliv og oplevet meget, meget andet igennem mine mange tidligere liv
– ligesom du har oplevet noget lignende igennem dine mange tidligere liv.

Du kan via regression få viden om nogle af de steder, hvor du har levet i tidligere liv.

Regression er tilbageførelse til tidligere tider i nuværende eller tidligere liv.

At tage en tur til tidligere liv er en måde også at slippe fortiden, at kunne tilgive, ved at du oplever situationerne igen og kunne glædes over dejlige oplevelser du også har haft – en måde at erindre fortiden og på den måde få et endnu bedre liv.
Regression får dig tilbage til dengang et givent problem opstod. Ved at se og mærke oplevelsen en gang til, har du mulighed for at lære det, du skulle lære af denne situation, og komme videre i dit nu liv – på en bedre og positiv måde, og du slipper samtidigt uhensigtsmæssige handlemønstre du har .

Inden en regression, sætter du dig nogle mål, noget du vil have svar på, når du skal i regression. Det gør, at du udover at opleve du har haft tidligere liv og huske dem, også kan slippe et handlemønster i det her liv, som du ønsker at komme ud af. Eller det kan være nogle følelser, du har til et sted eller til en eller flere personer, du gerne vil have svar på.
På den måde får du også svar på noget der er vigtigt i dit liv, og ved hjælp af regression får et endnu bedre her og nu liv. 

De fleste kan med hjælp komme i regression.

Du får her sat nogle ting på plads både bevidst og ubevidst – det kan ændre dit nuliv til noget endnu bedre. Du får mulighed for at se begivenheden med din voksne indsigt, og tilgive andre og dig selv  – og træffe en ny og positiv beslutning om det skete. Det giver en afsmittende virkning i dit liv lige her og nu – og fremover.

Regression
Regression

Regression er en måde at rejse tilbage for at finde ud af hvor uløste konflikter, smerte eller overbevisninger er opstået. Ved at opleve hændelser fra tidligere liv, får du muligheden for at handle anderledes fremover.

Jeg anbefaler en regression i stedet for en clairvoyance om tidligere liv -da du her selv oplever, hvad du har oplevet i tidligere liv. Du erindrer selv billeder, følelser og oplevelser, så din nu bevidsthed virkeligt kan se og mærke, at det er virkeligt, at det er sket, og ikke noget jeg “bare” fortæller dig.

Regression er ”en rejse”—en sjælerejse til tidligere liv. Det kan du også gøre af ren nysgerrighed. Her besøger du  tidligere liv, for at du kan få spørgsmål besvaret om dit nuliv, og du finder ud af, at du har været her før — at du har levet i tidligere liv.

En  sjælerejse regression tager ca. 4 timer, plus den tid det tager for mig at renskrive referatet af din regression, som du får tilsendt en uges tid senere..

Jeg har igennem 17 år fået en stor erfaring og haft mange mennesker igennem regression. Regression kan være barske sager, vi skal ind og se på – men er alligevel en meget blid, befriende og energi givende terapiform.
Du oplever kun det, du kan rumme!

Livet imellem livene – der hvor du er efter døden.
En Regression kan også føre dig der hen, hvor du er imellem livene, når du er parat til det. En liv imellem livene regression kræver altid en regression til tidligere liv først, som forberedelse til at komme tilbage til imellem livene nogle dage eller uger senere.  Nogen gange kommer det også rent spontant, at du kommer ind i et mellemliv og husker det, efter at du har husket et eller to tidligere liv.

Din Fødsels rejse – ind i dit nuværende liv.
Du kan også komme der hen, hvor du var, lige inden du blev født i det her liv. Og så blive ført derfra og ind i din fødsel. For at opleve og huske, hvad du egentlig satte dig for som livsformål i det her nuværende liv.

Regression
Dine tidligere liv

Jeg skriver alt, hvad der sker under regressionen ned ,og du får ca. en uges tid efter tilsendt et renskrevet referat .

Husk at bestille tid på:
birthelue@gmail.com  eller via mobil 3155 3510, er jeg optaget, så skriv en mail eller sms og jeg ringer tilbage.

Tilbage til Forsiden